Tre teman | 1. Investment Case | Strategi | 2. Strukturkapital | Risk | 3. Förtroende | Information


"Hands-On" för vd, cfo och styrelseordförande

Fokus ligger på att utveckla och genomföra agendan för styrelsen och ledningen; strategi, affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning.

Kapitalmarknaden | Strategi, risk och informationsgivning

BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. Det går bra att kombinera BOARDA med ROPAs traditionella rådgivning

Kundnära utveckling | Var med och styr innehåll

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerar relationer.Digital rådgivning

PERSONLIG, STRUKTURERAD OCH TILLGÄNGLIG 24/7

Video, checklistor, mallar och mycket mer för styrelse och ledning. Fokus på strategi, risk och kommunikation ur kapitalmarknadens perspektiv.

Mer än 80 avsnitt LIVE | "Hands-On" för ledning och styrelse i tillväxtbolag