Kapitalanskaffning med Boardeaser & BOARDA


Boardeaser & BOARDA i samarbete, här hittar du körschema, vägledning, dokumentation, strategi och tips för kapitalanskaffning. Digital rådgivning för ledning och styrelse, allt du behöver för att förbereda ditt bolag för kapitalanskaffning. Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något som du saknar för att få “jobbet” gjort.  Hälsn. Jenny Rosberg

P.S. Siktar du mot börsen så kolla in till Börsen med BOARDA & Boardeaser.