Boardeaser med BOARDA


  • Personlig med kapitalmarknadens perspektiv
  • Strategi | Ledningens och styrelsens framåtlutade agenda, affärsplan och strategi, förberedelse kapitalanskaffning, förvärv, styrelsens årscykel mm | Investment Case
  • Risk | Ledningens och styrelsen bakåtlutade agenda, riskhantering och intern kontroll och styrning, dokumentation | Strukturkapital
  • Strukturerad | Genomgång och vägledning audio/video användbar dokumentation och mallar 
  • Tillgänglig 24/7
  • Löpande uppdateringar och nya avsnitt baserat på senaste praxis och önskemål från kunder

Boardeaser & BOARDA i samarbete. Här hittar du verktygslådan för att genomföra styrelsens och ledningens agenda. Vi coachar dig genom styrelsens årscykel och ser till att hela tiden vässa ledningens och styrelsens dokumentation, strukturkapital. Vi jobbar med kunddriven utveckling, är det något som du saknar för att få “jobbet” gjort? Hälsn.Jenny

P.S. Vill du förbereda ditt bolag för kapitalanskaffning se tillägg “Kapitalanskaffning med Boardeaser & BOARDA”, siktar du mot börsen så kolla in tillägg “Börsen med BOARDA & Boardeaser”.