För Ordförande & styrelseledamot i noterat bolag

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerarrelationer. Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av er om det är något som ni saknar?


Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This tema is currently closed