För Vd i noterat bolag

Tjänsten är utvecklad  för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans.