GAMMAL Börsen med BOARDA & Boardeaser


Boardeaser & BOARDA i samarbete, här hittar du körschema, vägledning, dokumentation, strategi och tips för att förbereda bolaget, ledningen och styrelsen för börsen. Certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter i informationsgivning ingår. Digital rådgivning för ledning och styrelse, allt du behöver för att förbereda ditt bolag för börsen. Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något som du saknar för att få “jobbet” gjort.  Hälsn. Jenny Rosberg