STRATEGI & RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

STRATEGI handlar om affärsutveckling och strategisk planering. RISK handlar om att skydda bolagets tillgångar.