Så här börjar du tillämpa svensk kod för bolagsstyrning!

Det här är ett projekt för styrelser och ledningar som ännu inte tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och som vill komma igång på 100-dagar.


Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This tema is currently closed