PR-mall | Vi kommer att komplettera styrelsen, har BOARDA någon mall?

Ja, gå till INFORMATION, PR mall valberedningens förslag så ser du vilken information som behöver vara med.