Introduktion till incitamentsprogram [S11]

INCITAMENTSPROGRAM | MCL går igenom


AUDIO | VIDEO

MCL går igenom olika alternativ till incitamentsprogram.


Aktieägaravtal för privata bolag [S9]

GO PUBLIC | Aktieägaravtal för privata bolag - vägledning från MCL [S9]


AUDIO | VIDEO

MCL går igenom aktieägaravtal för privata bolag.


Vilka regler gäller för insynsrapportering till Finansinspektionen enligt MAR [S10 MCL]

INSYNSRAPPORT | MCL guidar kring rapportering till Finansinspektionen för personer i ledande ställning MAR [S10]


AUDIO | VIDEO

Här går MCL igenom MAR-reglerna för insynspersoners rapportering till Finansinspektionen. Enligt MAR ska Personer i Ledande Ställning s.k. insynspersoner rapportera sina transaktioner till Finansinspektionen.