INFORMATION | Finansiell kalender [91]

INFORMATION | Finansiell kalender [91]


AUDIO | VIDEO

Den finansiella kalendern för noterade bolag styr aktivitetsnivån hos ledning och styrelse. Här kommer ett illustrativt exempel på finansiell kalender tillsammans med styrelsens årshjul.