STRATEGI | Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]

STRATEGI | Affärsplan tre år framåt - checklista och vi sätter ihop helheten


Vi går igenom hur vi använder avsnitten inom strategi och inom risk för att sätta ihop affärsplanen.

Här kommer vi att hänvisa till olika avsnitt här på BOARDA och under videon hittar du länkar för att lätt navigera de avsnitten som sätter ihop affärsplanen. Bilderna finns att ladda tillsammans med checklistan.

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT

 • Så här stor är din marknad
 • Workshop 2 - vad händer i industrin, värdekedjan?

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT


CHECKLISTAN

 • Affärsidé, strategi, kvalitativa och finansiella mål
 • Team
 • Bakgrund
 • Kunderbjudande
 • Affärsmodell
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Marknad
 • Organisation
 • Teknologi
 • Immateriella rättigheter | IP
 • Riskanalys och hållbarhet
 • Vision
 • Nulägesanalys
 • Fokus
 • Investeringsbehov | Kapitalbehov
 • Finansiell historik
 • KPI:er
 • Finansiell modell och prognos
 • Sammanfattning