STRATEGI | Transaktion | Förberedelse för legal Due Diligence [46]

STRATEGI | Förberedelser för legal due diligence


Vi går igenom checklistan och förberedelser inför legal due diligence, en standard. 

Video med bilder. Bilderna och checklistan för både finansiell och legal due diligence finns att ladda ner nedanför videon.