INFORMATION | Insiderinformation MAR [92]

INFORMATION | Insiderinformation MAR | hantering & dokumentation


AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom hur insiderinformation (MAR) offentliggörs, hanteras och dokumenteras med exempel. Detta avsnitt innehåller fyra steg:

  • Vad är insiderinformation (MAR)?
  • Exempel på offentliggörande enligt MAR
  • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR
  • Exempel från börsernas disciplinnämnd

Dokumentation och bilder från genomgångar finns att ladda hem nedanför audio/video.


Vad är insiderinformation (MAR)?

Exempel på offentliggörande av insiderinformation

Hantering och dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Exempel på sanktioner från börsernas disciplinnämnder. Samtliga ärenden som går till börsernas disciplinnämnder rapporteras till Finansinspektionen. Det kan vara bra att känna till.


Se alla avsnitt pressmeddelandemallar samt rapportering till finansinspektionen för personer i ledande ställning.

Det är legala rådgivare som är specialister på MAR.RISK | Intern kontroll och styrning - Nasdaq huvudmarknaden - vägledning [80] NY

RISK | Intern kontroll och styrning - vägledning huvudmarknaden Nasdaq


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


Vi går igenom och guidar i videon nedan och under videon så hittar du hela vägledningen från Nasdaq.
ENKELT EXEMPEL HUR DETTA KAN GÖRAS

  1. Gör ett tilläggsavtal till det konsultavtalet
  2. I tilläggsavtalet förbinder sig konsulten och konsultbolaget att tillämpa och följa bolagets policies och instruktioner under genomförande av uppdraget.
  3. Bolagets policies och instruktioner görs till bilagor för tilläggsavtalet och signeras av konsulten.

Ex. TILLÄGGSAVTAL

Konsulten förnamn efternamn med personnummer från konsultbolaget med org.nr. förbinder sig att i uppdraget för börsbolaget med org.nr. tillämpa och följa börsbolagets policies och instruktioner vid genomförande av uppdraget. Börsbolagets CFO är kontaktperson och ansvarig för vägledning vid frågor.

Uppdraget omfattas av följande policies och instruktioner:

  • Lista med policies och instruktioner
  • Dessa policies och instruktioner biläggs detta tilläggsavtal som uppdateras och signeras årligen.

Ort och datum

Konsultbolaget och konsulten

 

Firmateckning och underskrift konsult

Börsbolaget

 

Firmateckning
RISK | Guidance | Intro penningtvätt och dokumentation [77]

RISK | Guidance | Intro penningtvätt


INTRO

En introduktion till vad BOARDA tror kommer att bli nästa steg för bolag som enkelt vill kunna göra betalningar med partners och kunder utanför europa.


STRATEGI | Planering | Vd-rapport [40]

STRATEGI | Vd-rapport


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom Vd-rapporten till styrelsen, tips på innehåll, process och nästa steg.

Presentation med checklistan