STRATEGI | Guidance | Hållbarhetsmål [70]

STRATEGI | Guidance |  Hållbarhetsmål - FNs 17 hållbarhetsmål och hur kan vi jobba i småbolagen


INTRO

FN har satt 17 hållbarhetsmål för att transformera världen till 2030. Här går vi igenom hur du identifierar vilka av de 17 målen som är aktuella för din verksamhet och hur du enkelt kan jobba med hållbarhetsmål.