RISK | Guidance | Intro penningtvätt och dokumentation [77]

RISK | Guidance | Intro penningtvätt


INTRO

En introduktion till vad BOARDA tror kommer att bli nästa steg för bolag som enkelt vill kunna göra betalningar med partners och kunder utanför europa.