RISK | Riskhantering finansiell risk [5]

RISK | Riskhantering finansiell risk


VIDEO | Riskhantering finansiell risk

Här går vi igenom igenom finansiell risk, likviditetsrisk, finansieringsrisk, kreditrisk och valutarisk, beskriver riskerna och hanterar riskerna. Ett första steg till finanspolicy.