STRATEGI | Guidance | Fortsättning finansiella mål [67]

STRATEGI | Affärsplan | Finansiella mål fortsättning


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vad storbolagens analytiker och institutionella investerare gärna vill ha och översätter det till småbolag. Hur många finansiella mål är bra att ha och vilka ska vi sätta?


STRATEGI | Planering | Vd-rapport [40]

STRATEGI | Vd-rapport


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom Vd-rapporten till styrelsen, tips på innehåll, process och nästa steg.

Presentation med checklistan