PR mall uppdatering av finansiell kalender [107]

INFORMATION | PR mall uppdatering finansiell kalender


AUDIO | VIDEO

Ibland behöver bolag uppdatera sin finansiella kalender och ändra rapportdag. Här kommer en PR-mall för information om uppdaterad finansiell kalender. I det här exemplet ändrar bolaget rapportdag för kvartal 2 och 3 samt lägger till ett nytt datum för kv 1 2022. Pressmeddelandet är regulatorisk enligt marknadsplatsernas regelverk  (oftast ej MAR se avsnitt om MAR).


Text att kopiera och lägga in din dokumentmall finns nedan.

107-PR-mall-uppdatering-finansiell-kalender-1

SVENSKA

PRESSMEDDELANDE 

DATUM

BOLAGET uppdaterar finansiell kalender för 2021/2022

Bolaget AB (publ), [en rad om bolaget], uppdaterar den finansiella kalendern för 2021 och meddelar datum för första kvartalets delårsrapport 2022:

  • Nytt datum xx augusti 2021 – Delårsrapport kv2 och första sex månaderna 2021 
  • Nytt datum xx oktober/november 2021 – Delårsrapport kv 3 och nio månader 2021
  • xx februari 2022 – Bokslutskommuniké och kv4 2021
  • xx april/maj 2022 – Delårsrapport kv 1 2022

För mer information vänligen kontakta:

ENGLISH

PRESS RELEASE

DATE

COMPANY updates financial calendar for 2021/2022

COMPANY AB (publ), [one liner about the company], updates the financial calendar for 2021 and announces reporting date for Q1 2022.

  • New date xx August 2021 – Interim Report Q2 and first six months 2021
  • New date xx Oct/Nov 2021 – Interim Report Q3 and nine months 2021
  • xx February 2022 – Year-End Report and Q4 2021
  • New date xx April/May 2022 – Interim Report Q1 2022

For more information, please contact:

 

©ROPA & BOARDA AB 2021