INFORMATION | Inför bokslutskommuniké & Q4 [79]

INFORMATION | Inför bokslutskommuniké & Q4


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom och dubbelkollar inför årets sista finansiella rapport – bokslutskommuniké och fjärde kvartalet, förberedelser inför stämma.