INFORMATION | Guidance & PR mall | Inbjudan presentation rapport - [54]

INFORMATION | PR mall inbjudan presentation investerare SWE och ENG


INTRO

Här finns enkla mallar på svenska och engelska för inbjudan till presentation av exempelvis delårsrapport via telefon och audiocast eller webcast.

Under pdf-filerna ligger texterna så att det enkelt går att klippa och klistra in i bolagets PR-mall.

 


SVENSKA

PRESSMEDDELANDE

Ort och datum

Bolagets VD och CFO presenterar resultatet/delårsrapport för andra kvartalet 2019

Bolaget bjuder in till telefonkonferens/audiocast den x månad kl. x. Bolagets VD, Förnamn Efternamn och CFO, Förnamn Efternamn, presenterar bolagets delårsrapport på svenska/engelska. Presentationen start kl. x och kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Här är länken för att följa presentationen på webben:

Telefonnummer för att ring in och följa presentationen: 

För mer information vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, e-postadress och telefonnummer

ENGELSKA

PRESS RELEASE

City and Date

Company’s CEO and CFO present results or interim report for the x quarter 2019

 The Company invites to teleconference and audio cast on x month at x. The Company’s CEO, First-Name Last Name, and CFO, First-Name Last Name, present the interim report for the x quarter 2019 in English/Swedish. The presentation will start at x and can be joined via the telephone or the web and will be available on-demand on the company’s home page.

This is the link to follow the presentation on-line:

Telephone numbers to call in and join the presentation: 

For more information, please contact:

First-Name Last Name, e-mail and phone number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©ROPA management AB 2019
STRATEGI | Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]

STRATEGI | Sex frågor som sätter din "Equity Story"

INTRO

Det är bra att förbereda sin “Equity Story” eller investment caset före mötet med banken och finansiella rådgivare. Här är sex bra frågor som hjälper dig sätta ditt företags “Equity Story”


Kolla gärna in:
STRATEGI
  • Affärsplanen - vi sätter ihop helheten
  • Förberedelser för kapitalanskaffning
  • Intro finansiella mål
  • Förberedelser due diligence - legal, finansiell, IT/IP