STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning [58]

STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning


Vi går igenom förberedelser för kapitalanskaffning för privata och publika bolag. Bra att ha koll på innan du kontaktar finansiella och legala rådgivare.

Presentationen finns att ladda ner här nedanför och vi har lagt in knappar för att enkelt kunna navigera till de olika delarna inom strategi och risk som är bra att ha koll på.


STRATEGI | se avsnitt

  • Intro finansiella mål
  • Affärsplan
  • Finansiell DD
  • Legal DD
  • Värdering från Enterprise value till Equity value

RISK | Se avsnitt

  • Riskfaktorer
  • Riskpolicy
  • Riskrapportering