INFORMATION | Inför Q1 [85]

INFORMATION | Inför Q1


Dags för årets första kvartal, vi går igenom checklistan och lite extra så här i COVID-19 pandemin.


STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning [58]

STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning


Vi går igenom förberedelser för kapitalanskaffning för privata och publika bolag. Bra att ha koll på innan du kontaktar finansiella och legala rådgivare.

Presentationen finns att ladda ner här nedanför och vi har lagt in knappar för att enkelt kunna navigera till de olika delarna inom strategi och risk som är bra att ha koll på.


STRATEGI | se avsnitt

  • Intro finansiella mål
  • Affärsplan
  • Finansiell DD
  • Legal DD
  • Värdering från Enterprise value till Equity value

RISK | Se avsnitt

  • Riskfaktorer
  • Riskpolicy
  • RiskrapporteringRISK | Så här hänger företagets policies (riktlinjer ihop) [11]

RISK| Så här hänger företagets policies ihop | Policyträd


Här går vi igenom hur bolagets policies hänger ihop. Det finns såklart flera bra sätt och här kommer två som vi tycker fungerar och är bra.