Vilka regler gäller för insynsrapportering till Finansinspektionen enligt MAR [S10 MCL]

INSYNSRAPPORT | MCL guidar kring rapportering till Finansinspektionen för personer i ledande ställning MAR [S10]


AUDIO | VIDEO

Här går MCL igenom MAR-reglerna för insynspersoners rapportering till Finansinspektionen. Enligt MAR ska Personer i Ledande Ställning s.k. insynspersoner rapportera sina transaktioner till Finansinspektionen.