STRATEGI | Planering | SaaS matrisen [64]

STRATEGI | SaaS matrisen - på begäran - NY och VIDEO på G


Vi går igenom SaaS-modellen (Software as a Service) eller prenumerationsmodellen, intressant för de flesta bolag, snart kan vi hyra allt från tvättmaskin till kläder. De flesta säger att det är kunddrivet, jag brukar säga att det är kapitalmarknadsdrivet. Investerare vill gärna ha insyn in i framtida intäkter och stabilitet. Ur ett kapitalmarknadsperspektiv så värderas återkommande intäkter, dvs försäljningskronor från hyrda tjänster och produkter många gånger högre än engångsförsäljning.