INFORMATION | Nya regler för First North Premier

INFORMATION | Nya regler på First North Premier


First North Premier är segmentet för bolag som är på väg upp till huvudmarknaden och bolag som vill attrahera institutionella investerare. Nasdaq har ökat kraven och bolag på First North Premier ska från 1 juli 2018 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bilderna finns här nedanför. Använd knappen FRÅGA i meny här ovanför för att ställa en fråga eller om du behöver hjälp.RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2020


VIDEO | AUDIO

Här kan du bläddra igenom alla bilderna i genomgången för att få helheten eller så kollar du in bilderna under där vi har lagt in bara de revideringar som har gjorts av svensk kod för bolagsstyrning inför 2020. Ändringarna är drivna av EU-direktiv, dvs svensk självreglering har blivit aktiebolagslag. I temat INFORMATION hittar du uppdaterad checklista för IR-web.


Här är de avsnitt med nyheter i den reviderade koden för 2020, ändringarna kan sammanfattas med att riktlinjer om ersättningar nu omfattar även styrelseledamöterna och att från 2021 ska även en ersättningsrapport upprättas, oberoende bedömning vs stora ägare har harmoniserats med årsredovisningslagen och definitionen av intressebolag dvs 20 procent istället för 10 procent och sedan ska instruktionen till valberedningen publiceras på hemsidan. Se INFORMATION | Nyheter IR-web för 2020 där du också hittar mallar för hur förslaget till riktlinjer kan formuleras inför årsstämman 2020. Mallarna och vägledningen är upprättade av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv och finns att ladda ner där.
| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Kapitel 10 | Information


Nu gällande kod –  från 2020

2001113-Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020_00000002

 

Här finns pdf-filen där ändringsmarkeringar tydligt framgår

200113-ANDRINGSMARKERAD_KOD_2020Sid3904


TILLBAKA TILL MIN SIDA