INFORMATION | Nya regler för First North Premier

INFORMATION | Nya regler på First North Premier


First North Premier är segmentet för bolag som är på väg upp till huvudmarknaden och bolag som vill attrahera institutionella investerare. Nasdaq har ökat kraven och bolag på First North Premier ska från 1 juli 2018 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bilderna finns här nedanför. Använd knappen FRÅGA i meny här ovanför för att ställa en fråga eller om du behöver hjälp.RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62]

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2021


VIDEO | AUDIO

Se nedan, vi går igenom på video kapitel för kapitel. Alla bilder från videon hittar du i media galleriet längst ner där du också kan se nu gällande kod. Vi har uppdaterat med ändringarna 2021 se kapitel 9 och 10. De nya ersättningsreglerna finns i nytt avsnitt ERSÄTTNINGSREGLER [94] gäller delvis alla noterade bolag och i sin helhet för bolag noterade på reglerad marknad. Nu gällande kod och information om ersättningsregler från kollegiet för svensk bolagsstyrning finns att ladda ner längst ner i detta avsnitt.


Följande avsnitt är uppdaterade på grund av ändring i koden inför 2021 pga EU lagstiftning om ersättningar, se avsnitt Ersättningsregler [94]. I detta avsnitt hittar du mallar för riktlinjer och ersättningsrapport samt krav på informationsgivning is samband med aktiebaserade incitamentprogram, se gärna hållbarhetsrapport [18] och vi igenom en enkel mall för bolagsstyrningsrapport [21].

Här finns bilderna för alla kapitel som vi går igenom nedan i en video per kapitel.

210104-RISK-BOLAGSSTYRNING-62

| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Ersättningsregler går från självreglering till reglering och det innebär att reglerna flyttar från koden till aktiebolagslagen, se särskilt avsnitt om Ersättningsregler [94]. Längst ner i detta avsnitt hittar du information om Ersättningsregler och hur krav flyttas från koden till lag. Det som blir kvar i koden är Ersättningsutskottet och arbetet i ersättningsutskottet samt information om detta i bolagsstyrningsrapporten. 

Kapitel 10 | Information


Nu gällande kod –  från 2020

Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020_00000002

Information om nya ersättningsregler från Kollegiet för bolagsstyrning

Ersattningsregler

Jämförelsetabell – ändringar

Jamforelsetabell

TILLBAKA TILL MIN SIDA