INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order MAR [75]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vilken information som ska vara med i pressmeddelandet för ny order och en användbar mall.

Här är checklistan
 • kundens identitet,
 • ordersumma, förutsatt att det monetära värdet bedöms vara av betydelse för bolaget,
 • vilken produkt eller tjänst ordern avser,
 • väsentligt orderinnehåll inklusive väsentliga villkor,
 • vilken tidsperiod som ordern omfattar, och
 • annan information som förklarar varför ordern bedöms utgöra insiderinformation ex. skulle exempelvis kunna vara ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad

Gällande samarbetsavtal är det inte alltid möjligt att redan vid ingåendet bedöma de finansiella effekterna varför en tydlig beskrivning av motiv, syfte och planer är av stor betydelse.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

EJ OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE 

 

dd månad år

 

BOLAGET får ny order [alternativt förlänger avtal] på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad]

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] tecknar nytt avtal med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH 

NOT PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE 

 

date month year

 

COMPANY receives new order [alternative extend the agreement] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] signs new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019. 


INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké extra bolagsstämma [REG men EJ MAR] [48]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké från extra bolagsstämma


| INTRO

Här är en mall för pressmeddelande efter extra bolagsstämma. Det är alltid bra att förbereda detta före stämman så att informationen snabbt kan pressmeddelas när stämman avslutas.

Text som enkelt kan kopieras och klistras in i ett word eller google dokument

PRESSMEDDELANDE

DATUM

RUBRIK: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i BOLAGET (publ), org.nr. xxxxxx-xxxx, den y månad 2020 fattades beslut om att godkänna…..

Kort beskrivning från kallelsen om vilket eller vilka beslut som fattats. 

Ytterligare information om bakgrunden till…….framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bolaget.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

….

EJ MAR-etikett – vanligtvis inte insiderinformationINFORMATION | Guidance & PR mall | Tilldelning offentlig upphandling MAR [57]

INFORMATION | PR MALL TILLDELNING OFFENTLIG UPPHANDLING

INTRO

Vi går igenom informationsgivning vid offentlig upphandling, checklista och mall på pressmeddelande. Se även avsnitt om ny order.


Checklistan
 • Information om ordervärde,
 • information om på hur lång period ordervärdet är beräknat,
 • information om kunden,
 • information om ordern rör ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad,
 •  information om ordern påverkar resultatet, om inte innevarande år, när, och
 • information om det finns några förbehåll rörande ordern (exempelvis vid offentlig upphandling där tilldelning kan överklagas)

Ny order | Ej offentlig upphandling | Se separat avsnitt [75]

Här nedan finns texterna som du enkelt kan kopiera in i dina egna dokument på engelska och svenska.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET vinner tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kan överklagas fram till den xx 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH

PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY is awarded a purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award can be appealed to date month year.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.  

 

Om… tilldelningen överklagas så behöver det pressmeddelas.

MALL PRESSMEDDELANDE VID ÖVERKLAGANDE AV TILLDELNING I OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET har mottagit ett överklagande på tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och tas bort från orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kunde överklagas fram till den xx 2019 och har nu överklagats.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern gick in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019 och tas nu bort i avvaktan på nästa steg.  Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattades till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY has received an appeal for the awarded purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be taken out of the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award could be appealed to date month year and has been appealed.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order was included in the order book during the [first/second/third/fourth] quarter 2019. The total value for the order during the period was estimated to SEK xx m and is now taken out of the order book to await next step.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.  INFORMATION | Guidance & PR mall | Ev. läckage ex. vid indikativt bud MAR [25]

INFORMATION | MALL PRESSMEDDELANDE INDIKATIVT BUD OCH LÄCKAGE


Här är mallen för pressmeddelande om det blir läckage avseende diskussioner om ett indikativt bud. Video är på gång. Ladda ner mallen på SWE och ENG nedan.

MALLAR PR INDIKATIVT BUD 

 

DAG MÅNAD ÅR

 

Uttalande angående pågående spekulationer om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende BOLAGET (publ)

 

Som en konsekvens av [kursrörelserna i [Bolaget]aktien]/[senaste tidens spekulationer i media angående ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende Bolaget], bekräftar Bolaget att styrelsen erhållit ett icke-bindande förslag från [•] och [•] avseende ett potentiellt gemensamt offentligt uppköpserbjudande avseende Bolaget.

 

Det är inte säkert att ett sådant erbjudande kommer att lämnas, eller på vilka villkor det i sådant fall skulle lämnas. Styrelsen återkommer med ytterligare information om och när det är påkallat.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Förnamn Efternamn, Styrelseordförande Bolaget

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som BOLAGET AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-00-00 00:00 CET.

 

……

 

DD MONTH 201Y

 

Statement concerning recent speculation regarding a possible public takeover offer for COMPANY (publ)

Due to [movements in [Company’s/the] share price]/[recent media speculation regarding a possible public takeover offer for Company], Company confirms that the Board of Directors (“the Board”) has received a non-binding proposal from [•] and [•] concerning a possible joint public takeover offer for Company.

There can be no certainty that such offer will be made, nor as to the terms of any such offer. The Board will provide additional information in due course if and when necessary.

 

For more information, please contact:

 

Name, Chairman of the Board

Phone

E-mail

 

This information is information that BOLAGET AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 2020-00-00:00 CET.INFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedning utsedd [30]

INFORMATION | PR mall information om valberedning


Här hittar du mallen för pressmeddelande som får jobbet gjort när årets valberedning är utsedd. Denna information ska finnas med på IR-webben under bolagsstyrning plus pressmeddelas. Gå till checklista IR-webb. För bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ska information om valberedningen pressmeddelas och finnas på IR-webben sex månader före årsstämman.


MALL PR SVENSKA – SE NEDAN FÖR MALL PR ENG

Detta är ett PR som är REGULATORISKT dvs. listningskrav för de bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning men det är oftast inte MAR dvs. inte insiderinformation.


PRESSMEDDELANDE [REGULATORISK EJ MAR]

ORT OCH DATUM

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

BOLAGET meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman i den XX MÅNAD 2021. Instruktioner för valberedningen finns på bolagets IR-webb LÄNK TILL SIDA.

Valberedning inför årsstämman 2021

 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, Ordförande i styrelsen

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till e-post EPOSTADRESS. Bolagets årsstämma äger rum den XX MÅNAD 2021 i ORT. (Där bolaget har sitt säte, se bolagsordning)

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:

FÖRNAMN EFTERNAMN, valberedningens ordförande, telefon XXXXXXXX

FÖRNAMN EFTERNAMN, styrelsens ordförande, telefon XXXXXXX


PRESS RELEASE [REGULATORY NOT MAR]

Nomination Committee appointed for the 2021 AGM

COMPANY announces that the nomination committee is appointed for the Annual General Meeting on MONTH DATE, YEAR. The instructions for the nomination committee is available on the IR-web: LINK TO IR-WEB.

The nomination committee appointed for the 2021 AGM

 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Board, COMPANY AB

Shareholders are welcome to send proposals to the nomination committee prior to the Annual General Meeting to e-mail EMAIL ADDRESS. The Company’s Annual General Meeting will be held on MONTH DATE, YEAR, in PLACE.

For more information or questions, please contact:

FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Nomination Committee, phone

FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Board, phoneINFORMATION | Guidance & PR mall |  Information/Uppdatering finansiella mål MAR [36]

INFORMATION | PR mall uppdatering finansiella mål


Om affärsplanen 3-5 år inte pekar i färdriktning mot bolagets finansiella mål så är det antingen läge att uppdatera affärsplanen, dvs hur de ska nås, eller så är det läge att uppdatera de finansiella målen. En förändring av finansiella mål är insiderinformation. Finansiella mål är ofta på lång eller medellång sikt. I dokumentationen ligger en PR-mall som kan användas om målen behöver uppdateras. Se avsnitt STRATEGI för mer info och strategiskt intro finansiella mål.

Det är viktigt att följa upp finansiella mål löpande och det fungerar väldigt bra att göra det i vd-ordet i årsredovisningen och delårsrapporter.

Bilder och mall finns här nedanför i dokumentet. Använd knappen FRÅGA i menyn här ovanför om du behöver hjälp.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Bolaget uppdaterar finansiella mål

 

Styrelsen för Bolaget (kortnamn) uppdaterar affärsplan och finansiella mål på medellång sikt för att uppdatera investerare om bolaget fokus och ambitioner de kommande tre till fem åren.

Exempelvis:

 • Omsättningstillväxt | Öka tillväxttakten till en genomsnittlig årlig på xx procent (från tidigare yy procent)
 • Bolaget bedömer att bolaget har full finansiering för tillväxtplanen. Strategin är att fortsätta växa organiskt inom….. och genomföra selektiva och mindre förvärv.
 • Vinstmarginal | Öka marginalen (EBIT) till x procent (från tidigare y procent).
 • Bolagets affärsplan är att genom ökad digitalisering och automatisering öka marginalen till x procent på tre till fem års sikt.
 • Utdelning | Oförändrat 50 procent av årets nettovinst. V

Eller välj ett tydligt och fokuserat långsiktigt finansiellt mål:

 • Vinsttillväxt | Målsättningen är att över tid ha en vinsttillväxt per aktie på xx procent.
  • Bolagets affärsplan stödjer en riktning och ambition om en stabil vinsttillväxt per aktie.
  • Ev. mål för omsättningstillväxt, kapitalstruktur och utdelning behöver hänga ihop med det fokuserade målet.

…..

Omsättningstillväxt

Marginal

Kapitalstruktur

Utdelning

Koppla ihop till finansiering, affärsplan och strategi

…..

 

För mer information, kontakta:

 

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.

 

Marknadsplats |

Kortnamn |

(Certified Adviser inkl. telefon) |INFORMATION | Guidance & PR mall | VD-byte MAR [39]

INFORMATION | VD-byte

INTRO

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


DOKUMENTATION

CHECKLISTA

 • Vilka interna kandidater finns – tillfälliga och för VD-posten
 • Hur ser kravprofilen ut för ny VD – vad söker vi?
 • Finns det någon i styrelsen som har möjlighet att gå in och stötta tillfälligt?
 • Diskutera igenom och förbered beslut
 • Att byta VD är väldigt precis information så här behöver beslut om uppskjutet offentliggörande fattas tidigt
 • Förbered pressmeddelande
 • Gör ett körschema och var beredd att skicka pressmeddelande i direkt anslutning till styrelsens beslut
 • Förbered intern kommunikation och kommunikation med kunder och affärspartners
 • Hjälp VD med 100 dagars planen
 • Kom till beslut. Protokollera beslutet.
 • Distribuera pressmeddelande med MAR-etikett. Se mall.
 • Skicka krypterat mail till Finansinspektionen enligt §17 MAR om att pressmeddelandet varit föremål för uppskjutet offentliggörande som har dokumenterats.
 • Om VD får gå på dagen, ändra registrerad VD hos bolagsverket
 • Om VD får gå på dagen, uppdatera bolagets förteckning över Personer i Ledande Ställning (MAR, krav från Finansinspektionen:

“Emittenter ska även upprätta en förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer.”)

 • Se till att få in en ny VD så snart som möjligt för att inte förlora tempo.

©ROPA management AB 2018

DOKUMENTATION

PRESSMEDDELANDE

DATUM

ALTERNATIVA RUBRIKER | LEDARSKIFTE I BOARDA | NAMN NY VD FÖR BOARDA | VD NAMN LÄMNAR BOARDA

Ingress | Styrelsen i BOARDA har beslutat om att skifta VD i syfte att öka fokus på _____________________. Rekrytering av ny VD startar omedelbart. NAMN, sedan många år BEFATTNING, går in som tillförordnad VD från den DATUM MÅNAD till dess ny VD och koncernchef är på plats.

 • Kommentar Ordförande | Alternativ….
 • Styrelsen anser att BOARDA behöver en ny kraft och ett helt nytt ledarskap för att  
 • växla upp och skala den ….alt
 • effektivisera verksamheten för att öka lönsamheten
 • driva kommersialiseringen
 • driva förnyelse och förändring

Styrelsen har därför beslutat att NAMN slutar som VD. Till dess att ny VD har tillträtt kommer NAMN, nuvarande ROLL och medlem i ledningsgruppen, att vara tillförordnad VD. NAMN har arbetar X år i BOARDA och är ROLL sedan X år tillbaka. NAMN har en gedigen kunskap om affären och organisationen.

NAMN, bolagets styrelseordförande alt. vice styrelseordförande sedan X år tillbaka, kommer att arbeta halvtid på BOARDA för att stötta ledningen.

 • Ev. kommentar från tillförordnad VD.
 • Ev. ytterligare kommentar från ordförande.
 • Ev. kommentar från avgående VD

Vid frågor vänligen kontakta:

Ordförande

Tf VD

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.INFORMATION | Guidance & PR mall | Vinstvarning MAR [42]CORONA UPPDATERING

INFORMATION | Vinstvarning MAR


VIDEO | AUDIO

Vi guidar och ger exempel på vinstvarningar, går igenom checklistan och förberedelser. Insiderinformation som behöver offentliggöras och inte kan skjutas upp. Hur kan storbolagens praxis översättas till småbolagen?

Se exempel på bolag som har vinstvarnat med anledning av COVID-19 längre ner efter audio/video och dokumentation till audio/video.EXEMPEL PÅ BOLAG SOM HAR VINSTVARNAT 

Cloetta drar tillbaka utdelningsförslag och uppdaterar om effekter av COVID-19 – UTDRAG FRÅN PR 22 mars 2020

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie. Vidare bedömer Cloetta att risken för negativ finansiell påverkan från slutet av mars har ökat väsentligt. [MAR]

Coors styrelse föreslår reducerad utdelning om 2,20 kronor per aktie uppdelad på två utbetalningar – negativa effekter av coronaviruset förväntas – UTDRAG FRÅN PR DEN 19 MARS

Coor förväntar sig att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst gäller det de rörliga volymerna inom mat och dryck. Tjänster inom mat och dryck uppgick till ca 15 % av Coors omsättning 2019. Vi implementerar nu åtgärder för att minimera de finansiella effekterna genom att minska bolagets kostnader. [MAR]

Doro räknar med en negativ effekt på resultatet för 2020 på grund av osäkra makroekonomiska utsikter – UTDRAG FRÅN PR DEN 19 MARS

De intensifierade åtgärderna från myndigheter runt om i världen för att begränsa spridningen och effekterna av Covid-19 resulterar i minskade aktiviteter från kunder och konsumenter. I kombination med en avsevärt försämrad makroekonomisk utsikt och framtida osäkerhet. förväntar sig Doro en negativ inverkan på försäljningen och resultatet för 2020. [MAR]

Nobia drar tillbaka utdelningsförslaget och permitterar 3 000 anställda – UTDRAG FRÅN PR DEN 27 MARS

Besluten har fattats mot bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer angående ekonomiska effekter relaterade till coronaviruset (COVID-19), vilket påverkar Nobias verksamhet negativt på grund av, bland annat, lägre efterfrågan på kök. [MAR]