INFORMATION | PR vad är MAR, Regulatory & IR? [84]

INFORMATION | Pressmeddelanden - när är det MAR, Regulatory & IR


AUDIO | VIDEO

För noterade bolag finns det tre olika typer av pressmeddelanden för att informera investerare och andra intressenter. Här går vi igenom när det är insiderinformation dvs. informationsgivning baserad på regelverket för insiderinformation MAR och när det är börsregelverk som styr informationsgivningen och när det handlar om investerarrelationer. De flesta nyhetsdistributionstjänster har de här olika valen när man lägger upp ett pressmeddelande för distribution men det är inte alltid helt tydligt när man ska göra vad. Så här ger vi dig en lathund.


INFORMATION | Nya regler för First North Premier

INFORMATION | Nya regler på First North Premier


First North Premier är segmentet för bolag som är på väg upp till huvudmarknaden och bolag som vill attrahera institutionella investerare. Nasdaq har ökat kraven och bolag på First North Premier ska från 1 juli 2018 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bilderna finns här nedanför. Använd knappen FRÅGA i meny här ovanför för att ställa en fråga eller om du behöver hjälp.