RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62] UNDER UPPDATERING - KLART FÖRE 15 DECEMBER

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2020


VIDEO | AUDIO

Se nedan, vi går igenom på video kapitel för kapitel. Alla bilder från videon hittar du i media galleriet längst ner där du också kan se nu gällande kod. Vi har uppdaterat med ändringarna 2020 när EU-direktiv gjorde en del av vår så kallade självreglering till lag.

Vi uppdaterar igen för de ändringar som följer av att en del av koden igen blir lagstiftning och att information om ersättningsreglerna har samlats ihop på ett ställe för att hjälpa oss hitta rätt mellan reglering, självreglering och utveckling av praxis.

Detta avsnitt är just nu under uppdatering och kommer att vara uppdaterat inför 2021 senast den 15 december 2020.


Här är de avsnitt med nyheter i den reviderade koden för 2020, ändringarna kan sammanfattas med att riktlinjer om ersättningar nu omfattar även styrelseledamöterna och att från 2021 ska även en ersättningsrapport upprättas, oberoende bedömning vs bolagsledningen har harmoniserats med årsredovisningslagen och definitionen av intressebolag dvs 20 procent. Se INFORMATION | Nyheter IR-web för 2020 där du också hittar mallar för hur förslaget till riktlinjer kan formuleras inför årsstämman 2020. Mallarna och vägledningen är upprättade av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv och finns att ladda ner där.

Vi kommer att lägga till mall för ersättningsrapport som nu har tagits fram – kommer med i uppdateringen den 15 december 2020.

Det är uppdatering av kapitel 9 och 10 i koden, övriga kapitel är oförändrade. Se nedan presentation med markering vad som ersatts av de nya ersättningsreglerna.


Här har vi laddat upp pdf-filen från Kollegiet för svensk bolagsstyrning om de nya ersättningsreglerna. Vi producerar just nu en enkel och strukturerad genomgång av koden och informationsgivning i bolagsstyrningsfrågor vilket nu börjar bli lite rörigt när EU gör regler av delar som vi i Sverige är vana vid att hantera genom koden.

| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Kapitel 10 | Information