RISK | Riskfaktorer [2]

RISK | Riskfaktorer


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom och identifierar riskfaktorer. Investerare gillar bolag som har koll på sina risker dvs. tar medvetna risker. Vi går igenom riskfaktorer och pratar igenom risker som vi som företag påverka eller inte påverka, omvärldsfaktorer, finansiell risk, operationell risk och strategisk risk. Det här är basen till nästa steg, riskhantering.