RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62]

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2021


VIDEO | AUDIO

Se nedan, vi går igenom på video kapitel för kapitel. Alla bilder från videon hittar du i media galleriet längst ner där du också kan se nu gällande kod. Vi har uppdaterat med ändringarna 2021 se kapitel 9 och 10. De nya ersättningsreglerna finns i nytt avsnitt ERSÄTTNINGSREGLER [94] gäller delvis alla noterade bolag och i sin helhet för bolag noterade på reglerad marknad. Nu gällande kod och information om ersättningsregler från kollegiet för svensk bolagsstyrning finns att ladda ner längst ner i detta avsnitt.


Följande avsnitt är uppdaterade på grund av ändring i koden inför 2021 pga EU lagstiftning om ersättningar, se avsnitt Ersättningsregler [94]. I detta avsnitt hittar du mallar för riktlinjer och ersättningsrapport samt krav på informationsgivning is samband med aktiebaserade incitamentprogram, se gärna hållbarhetsrapport [18] och vi igenom en enkel mall för bolagsstyrningsrapport [21].

Här finns bilderna för alla kapitel som vi går igenom nedan i en video per kapitel.

210104-RISK-BOLAGSSTYRNING-62

| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Ersättningsregler går från självreglering till reglering och det innebär att reglerna flyttar från koden till aktiebolagslagen, se särskilt avsnitt om Ersättningsregler [94]. Längst ner i detta avsnitt hittar du information om Ersättningsregler och hur krav flyttas från koden till lag. Det som blir kvar i koden är Ersättningsutskottet och arbetet i ersättningsutskottet samt information om detta i bolagsstyrningsrapporten. 

Kapitel 10 | Information


Nu gällande kod –  från 2020

Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020_00000002

Information om nya ersättningsregler från Kollegiet för bolagsstyrning

Ersattningsregler

Jämförelsetabell – ändringar

Jamforelsetabell

TILLBAKA TILL MIN SIDA