STRATEGI | Affärsplan | Intro finansiella mål [34]

STRATEGI | Intro till finansiella mål


VIDEO | AUDIO

En första del om finansiella mål. Vi går igenom de vanligaste finansiella målen och hur de hänger ihop. Vi pratar om omsättningstillväxt, marginal, vinsttillväxt och utdelningstillväxt.

  • STRATEGI | Mer på avsnitt fortsättning finansiella mål [67]
  • INFORMATION | PR uppdatering finansiella mål [36]