INFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedning utsedd [30]

INFORMATION | PR mall information om valberedning


Här hittar du mallen för pressmeddelande som får jobbet gjort när årets valberedning är utsedd. Denna information ska finnas med på IR-webben under bolagsstyrning plus pressmeddelas. Gå till checklista IR-webb.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Valberedning inför årsstämman 2019

Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen utgöras av (ex. de tre röststarkaste ägarna per den 30 september varje år) samt även av styrelsens ordförande. Bolaget meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman i april/maj 2019.

 

Förnamn Efternamn, ägare

Förnamn Efternamn, ägare

Förnamn Efternamn, ägare

 

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till e-post valberedning@bolaget.se. Bolagets årsstämma äger rum den x april/maj 2019 i lokalen på adressen.

 

Vid frågor kontakta:

Se även | Checklista IR-web och förberdelse årsstämma

INFORMATION | IR-web checklista


INFORMATION | Inför Q3 [45]

INFORMATION | Inför Q3


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom styrelsens och ledningens “to do”-list inför Q3. Checklista finansiell rapport och uppdateringar av IR-web. Bra att gå igenom så att styrelsen har gått igenom allt som behövs i bolagsstyrning och förbereda inför årsskiftet.

INFORMATION | Finansiell rapport och bolagsstyrning

 • Uppdatera finansiell kalender på hemsidan – se checklista IR-web
 • Uppdatera information om årsstämma 2019 på hemsidan – se checklista IR-web
 • PR och uppdaterad information om valberedning på hemsidan – se PR mall

På agendan

 • STRATEGI | Uppdaterad affärsplan 3 år och finansiella mål
 • STRATEGI | Börja förbereda ev. aktiebaserade ersättningsprogram
 • RISK | Gå igenom checklista hållbarhetsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt hållbarhetsrapport
 • RISK | Gå igenom checklista bolagsstyrningsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt bolagsstyrningsrapport
 • RISK | Revisorns avrapportering finansiell rapportering, intern kontroll och styrning i samband med Q3
 • RISK | Riskrapportering, se avsnitt riskrapport

Gå gärna igenom

 • INFORMATION | Checklista delårsrapport [3]
 • INFORMATION | Körschema delårsrapport [6]
 • INFORMATION | Checklista IR-web [15]
 • INFORMATION | Vinstvarning [42]
 • STRATEGI | Affärsplanen [55]
 • STRATEGI | Intro finansiella mål och fortsättning [34, 67]
 • INFORMATION | Hållbarhetsredovisning [18] 
 • INFORMATION | Bolagsstyrningsrapport [21]
 • RISK | Riskrapportering [59]
INFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedningens förslag till beslut stämma [33]

INFORMATION | Pressmeddelande valberedning


VIDEO | Pressmeddelande från valberedningen tre exempel, ett MAR

DOKUMENTATION | Tre mallar, där exempel för förslag av ny ordförande i exemplet bedömts som insiderinformation, MAR