INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens nya vägledning insiderinformation - NY och video på G [63]

INFORMATION | Finansinspektionens nya vägledning MAR


Finansinspektionen publicerar vägledning för när offentliggörande av insiderinformation ska ske. Vad innebär så snart som möjligt? Video med guidning på gång.

Utdrag ur vägledningen som publicerades den 30 april 2019:

“För att underlätta för emittenterna i deras arbete vill Finansinspektionen klargöra att det är myndighetens uppfattning att en emittent inte har offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt i åtminstone följande exempel (observera att listan inte är uttömmande):

  • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation när marknaden är stängd och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att marknaden är stängd.
  • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation under helgen och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att den publiceringsmekanism som normalt används inte är i drift vid den tidpunkten.
  • När insiderinformation har uppstått men emittenten skjuter upp offentliggörandet i syfte att få tillgång till ytterligare detaljer.
  • När emittentens interna organisation för offentliggörande av insiderinformation leder till att offentliggörandet skjuts upp.”

Hela pdf-filen hittar du här och länken till FI här↓

fos_insiderinfo_20190429


INFORMATION | Guidance & PR mall | Vinstvarning MAR [42]

INFORMATION | Vinstvarning MAR


VIDEO | AUDIO

Vi guidar och ger exempel på vinstvarningar, går igenom checklistan och förberedelser. Insiderinformation som behöver offentliggöras och inte kan skjutas upp. Hur kan storbolagens praxis översättas till småbolagen?

Se exempel på bolag som har vinstvarnat med anledning av COVID-19 längre ner efter audio/video och dokumentation till audio/video.EXEMPEL PÅ BOLAG SOM HAR VINSTVARNAT 

Cloetta drar tillbaka utdelningsförslag och uppdaterar om effekter av COVID-19 – UTDRAG FRÅN PR 22 mars 2020

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie. Vidare bedömer Cloetta att risken för negativ finansiell påverkan från slutet av mars har ökat väsentligt. [MAR]

Coors styrelse föreslår reducerad utdelning om 2,20 kronor per aktie uppdelad på två utbetalningar – negativa effekter av coronaviruset förväntas – UTDRAG FRÅN PR DEN 19 MARS

Coor förväntar sig att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst gäller det de rörliga volymerna inom mat och dryck. Tjänster inom mat och dryck uppgick till ca 15 % av Coors omsättning 2019. Vi implementerar nu åtgärder för att minimera de finansiella effekterna genom att minska bolagets kostnader. [MAR]

Doro räknar med en negativ effekt på resultatet för 2020 på grund av osäkra makroekonomiska utsikter – UTDRAG FRÅN PR DEN 19 MARS

De intensifierade åtgärderna från myndigheter runt om i världen för att begränsa spridningen och effekterna av Covid-19 resulterar i minskade aktiviteter från kunder och konsumenter. I kombination med en avsevärt försämrad makroekonomisk utsikt och framtida osäkerhet. förväntar sig Doro en negativ inverkan på försäljningen och resultatet för 2020. [MAR]

Nobia drar tillbaka utdelningsförslaget och permitterar 3 000 anställda – UTDRAG FRÅN PR DEN 27 MARS

Besluten har fattats mot bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer angående ekonomiska effekter relaterade till coronaviruset (COVID-19), vilket påverkar Nobias verksamhet negativt på grund av, bland annat, lägre efterfrågan på kök. [MAR]