| Från Start-up till Scale-up

Digital rådgivning med fokus på att utveckla och växa bolaget, ledningen och styrelsen. Förbered för kapitalanskaffning och etablera investerarrelationer. Här hittar du allt du behöver för strategisk planering, affärsplanen, förberedelser för kapitalanskaffning, riskhantering, styrning och finansiell information.

Detta är en prenumerationstjänst med en månads uppsägningstid, pris per månad

1 500 kr

Ex moms

För ett bolag – obegränsat antal användare

I “från start-up till scale-up” kan du lägga till hela styrelsen och ledningen som användare så att ni tillsammans kan arbeta med att utveckla bolaget och sätta er på kartan för investerare. Affärsplan, finansiell modell, riskhantering, finansiell utveckling och investerarrelationer. Förbered för kapitalanskaffning för att finansiera tillväxtplanen.

Tre teman med audio/video, checklistor och dokumentation

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om förberedelser för transaktion ex. kapitalanskaffning.


Strategisk planering och affärsutveckling 
 • Strategiska workshops
 • Affärsplanen del för del
 • Affärsplanen sammanfattning
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • Styrelsens och ledningens planering
 • Strategiska workshops

 Riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning

 • Riskfaktorer & riskhantering
 • Riskrapportering
 • Beredskapsplanering
 • Alla policies du behöver 
 • Dokumentation styrelsebeslut
 • Vd och styrelseutvärdering
 • Successionsplanering
 • Styrelsens årshjul

Förberedelser transaktion

 • Förberedelse finansiell due diligence
 • Förberedelse legal due diligence
 • Förberedelse teknisk due diligence
 • Förberedelse kapitalanskaffning

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag.