| För ledning och styrelse på börsen

För ledning och styrelse på börsen är digital rådgivning med fokus på att utveckla och genomföra agendan för ledning och styrelse. Paketlösningen är baserad på tre teman; strategisk planering, riskhantering/bolagsstyrning och finansiell rapportering/informationsgivning, MAR. Här finns allt du behöver för att få “jobbet” gjort och utveckla arbetet i ledning och styrelse.

Detta är en prenumerationstjänst med en månads uppsägningstid, pris per månad.

2 500 kr

Ex moms

För ett bolag – obegränsat antal användare

I paketlösningen “digital rådgivning för ledning och styrelse” kan du lägga till hela styrelsen och ledningen som användare så att ni tillsammans kan arbeta med att utveckla bolaget och sätta er på kartan för investerare.

Tre teman med audio/video, checklistor och dokumentation

Digital rådgivning för ledning och styrelse innehåller tre teman med audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar och dokumentation. 

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. I det andra temat är fokus risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerarrelationer.

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. 

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden!

Strategisk planering, affärsutveckling och förberedelse för transaktion

 • Strategiska workshops
 • Affärsplanen del för del
 • Affärsplanen sammanfattning
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • Styrelsens och ledningens planering
 • Förberedelse kapitalanskaffning
 • Förberedelse notering
 • Due diligence – finansiell, legal och teknisk
 • Successionsplanering

Riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning

 • Riskfaktorer & riskhantering
 • Riskrapportering
 • Beredskapsplanering
 • Alla policies du behöver på SWE & ENG
 • inkl. Informationspolicy & Insiderpolicy
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Dokumentation styrelsebeslut
 • Vd och styrelseutvärdering
 • Successionsplanering
 • Styrelsens årshjul

Finansiell rapportering, informationsgivning, MAR och IR

 • Planering inför varje kvartal
 • Informationsgivning insiderinformation MAR
 • Informationsgivning bolagsstyrning
 • PR mallar
 • Förberedelse och genomförande årsstämma
 • Finansiell information & rapportering
 • Hållbarhetsrapportering
 • FI personer ledande ställning MAR
 • IR webben

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41