Så här förbereder du för kapitalanskaffning!

För ledning och styrelse – här går vi igenom och förbereder inför kapitalanskaffning. Från affärsplan, riskhantering, mål till förberedelse due diligence och investerarpresentation.

7 500 kr

Ex moms

För ett bolag – obegränsat antal användare

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång och genomföra förberedelser för kapitalanskaffning, passar både noterade bolag och onoterade bolag. 

100-dagars planen

Med BOARDAs digitaltjänst får du verktygslådan för att genomföra en 100-dagars plan för att förbereda ledning och styrelse för kapitalanskaffning, göra er körklara för processen med finansiella och legala rådgivare. 

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att snabbt göra bolaget körklart för att ta in finansiella och legala rådgivare för att genomföra en kapitalanskaffning. Det här är ett projekt för Vd, Cfo/IR och styrelsen. 

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning.

Exempel på innehåll i tema strategi

 • Affärsplan
 • Prioritering av aktiviteter på kort och lång sikt
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • “Equity Story” – investerarpresentation
 • Förberedelse due diligence – legal, finansiell och teknisk

Exempel på innehåll i tema risk

 • Riskfaktorer
 • Riskhantering
 • Bolagsstyrning

Exempel på innehåll i tema information

 • Finansiell rapportering
 • Hantering och dokumentation av insiderinformation, MAR – noterade bolag riktade emissioner

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41