För Cfo & IR i ett noterat bolag

I paketlösningen för Cfo/IR i ett noterat bolag har vi samlat allt du behöver för att utveckla, planera och genomföra finansiell rapportering, IR-planen, hantera, dokumentera insiderinformation annan regulatorisk information. 

Detta är en prenumerationstjänst med en månads uppsägningstid, pris per månad.

1 250 kr

Ex moms

För ett bolag – en användare

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång med att utveckla finans och IR-funktionen i ett noterat bolag. Fokus ligger på finansiell rapportering, planera och genomföra investerar relationer och såklart informationsgivning, hantering och dokumentation av insiderinformation.

Årshjulet för Cfo & IR

Vi hjälper dig planera och genomföra årshjulet för Cfo & IR. Vår digitala rådgivning har kapitalmarknadens perspektiv och arbetar igenom årshjulet för ledning och styrelse, uppdaterar IR-planen så att den sitter ihop med affärsplanen, finansiell rapportering, hållbarhet, bolagsstyrning, IR-webb och hantering av insiderinformation. Vi hjälper dig att utveckla ditt bolags finansiella rapportering och genomföra IR-planen för att driva affärsplanen. 

 

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. Med Cfo/IR i ett noterat bolag erbjuder vi digital rådgivning med fokus på ledningens och styrelsens strategiska planering, riskhantering och informationsgivning, MAR. För Cfo/IR innehåller allt du behöver för att arbeta aktivt och strategiskt med affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning, MAR.

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning.

Exempel på innehåll i tema strategi

 • Ledningens och styrelsens årshjul
 • Affärsplan
 • Prioritering av aktiviteter på kort och lång sikt
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • “Equity Story” – investerarpresentation

Exempel på innehåll i tema risk

 • Riskfaktorer
 • Informationspolicy
 • Insiderpolicy
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Exempel på innehåll i tema information

 • Hantering och dokumentation av insiderinformation, MAR
 • Finansiell rapportering
 • IR-webben
 • Informationsgivning enligt svensk kod för bolagsstyrning
 • Rapportering till Finansinspektion för personer i ledande ställning MAR
 • Förteckning personer i ledande ställning MAR
 • Pressmeddelandemallar

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41