Ny som Ordf eller ledamot i noterat bolag

Med BOARDAs digitaltjänst får du verktygslådan för att planera dina första 100-dagar som Ordförande eller ge dig som är ny styrelseledamot en insyn i årshjulet för styrelsen och kommande aktiviteter. Hur uppdaterar du och ledningen affärsplanen och hur har vi identifierat relevanta riskfaktorer? Hur är det med dokumentationen? Vi guidar dig igenom 100-dagars planen så att du får kontroll och styrning.

3 750 kr

Ex moms

För ett bolag – en användare – 100 dagars access

I paketlösningen “ny ordförande i ett noterat bolag – 100 dagars planen ” är det fokus på ordföranderollen och ledarskapet i styrelsen. Vi har satt ihop en 100-dagars plan för dig som är ny styrelseordförande.

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. Ny som ordförande eller styrelseledamot innehåller allt du behöver för att arbeta aktivt och strategiskt med affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning, MAR.

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. . Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning.

Exempel på innehåll

Strategisk planering, affärsutveckling och förberedelse för transaktion

 • Affärsplanen del för del
 • Affärsplanen sammanfattning
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • Styrelsens och ledningens planering
 • Förberedelse kapitalanskaffning
 • Due diligence – finansiell, legal och teknisk
 • Successionsplanering

 Riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning

 • Riskfaktorer & riskhantering
 • Riskrapportering
 • Beredskapsplanering
 • Alla policies du behöver på SWE & ENG
 • inkl. Informationspolicy & Insiderpolicy
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Dokumentation styrelsebeslut
 • Vd och styrelseutvärdering
 • Successionsplanering
 • Styrelsens årshjul

Finansiell rapportering, informationsgivning, MAR och IR

 • Planering inför varje kvartal
 • Informationsgivning insiderinformation MAR
 • Informationsgivning bolagsstyrning
 • Valberedningens informationsgivning
 • Förberedelse och genomförande årsstämma
 • Körschema finansiell rapport
 • Bolagsstyrningsrapport
 • FI personer ledande ställning MAR
 • IR webben

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41