För Ordförande & styrelseledamot i ett noterat bolag

Det här är tjänsten för dig som är ordförande och styrelseledamot i ett noterat bolag och vill ha hjälp att driva ledningens och styrelsens agenda, och ett vara bollplank till Vd. Här har vi samlat allt du behöver för att planera och genomföra årscykeln för styrelsen och ledning med fokus på strategisk planering, riskhantering och IR. 

Detta är en prenumerationstjänst med en månads uppsägningstid, pris per månad.

1 250 kr

Ex moms

För ett bolag – en användare

I paketlösningen “för ordförande i ett noterat bolag” är det fokus på ordföranderollen och ledarskapet i styrelsen. Om du vill kunna lägga till fler användare från styrelsen och ledningen så kan du välja paketlösningen Året runt för styrelse och ledning.

Tre teman med audio/video, checklistor och dokumentation

För ordförande & styrelseledamot i ett noterat bolag innehåller tre teman med audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar och dokumentation. 

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerarrelationer.

Personlig, strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. Med för Ordförande & styrelseledamot i ett noterat bolag erbjuder vi digital rådgivning med fokus på ledningens och styrelsens strategiska planering, riskhantering och informationsgivning, MAR. 

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. Här på BOARDA går vi igenom och guidar med praktiska exempel, mallar och checklistor för finansiell rapportering och hantering av bl.a. insiderinformation, MAR.

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning.

Strategisk planering, affärsutveckling och förberedelse för transaktion

 • Affärsplanen del för del
 • Affärsplanen sammanfattning
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • Styrelsens och ledningens planering
 • Förberedelse kapitalanskaffning
 • Due diligence – finansiell, legal och teknisk
 • Successionsplanering

 Riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning

 • Riskfaktorer & riskhantering
 • Riskrapportering
 • Beredskapsplanering
 • Alla policies du behöver på SWE & ENG
 • inkl. Informationspolicy & Insiderpolicy
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Dokumentation styrelsebeslut
 • Vd och styrelseutvärdering
 • Successionsplanering
 • Styrelsens årshjul

Finansiell rapportering, informationsgivning, MAR & IR

 • Planering inför varje kvartal
 • Informationsgivning insiderinformation MAR
 • Informationsgivning bolagsstyrning
 • Valberedningens informationsgivning
 • Förberedelse och genomförande årsstämma
 • Körschema finansiell rapport
 • Bolagsstyrningsrapport
 • FI personer ledande ställning MAR
 • IR webben

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41