Ny som Vd

Det här är tjänsten för dig som har ambitionen att utveckla styrelsens och ledningens agenda i ett noterat bolag. Här har vi samlat allt du behöver för att planera och genomföra dina första 100-dagar i Vd-rollen.

3 750 kr

Ex moms

För ett bolag  – en användare

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång med ledningens och styrelsens strategiska planering, riskhantering, finansiell rapportering, informationsgivning, hantering av insiderinformation och IR. 

100-dagars planen

Med BOARDAs digitaltjänst får du verktygslådan för att planera dina första 100-dagar som vd. Vad är prioriteringarna på kort sikt? Vilka projekt eller initiativ har högst sannolikhet att lyckas? Och vilka ger bäst finansiell effekt på kort sikt? 

Strategisk planering och genomförande 

Vi hjälper dig planera och genomföra ditt första år som Vd. Vår digitala rådgivning har kapitalmarknadens perspektiv och arbetar igenom årshjulet för ledning och styrelse, uppdaterar affärsplanen, riskkartan, policies, riktlinjer, styrning och kontroll. Fokus ligger på affärsplanering, riskhantering och rapportering till styrelse. Vi hjälper dig sätt strategiska frågor på styrelsens agenda, rapportera risk och underlättar allt som har med noteringen att göra.

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. För Vd  innehåller allt du behöver för att arbeta aktivt och strategiskt med affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning, MAR.

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag.

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning.

Exempel på innehåll i tema strategi

 • Ledningens och styrelsens årshjul
 • Affärsplan
 • Prioritering av aktiviteter på kort och lång sikt
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • “Equity Story” – investerarpresentation
 • Vd-rapport till styrelsen

Exempel på innehåll i tema risk

 • Riskfaktorer
 • Riskrapport
 • Dokumentation styrelsen
 • Policies och riktlinjer
 • Successionsplanering 
 • Utvärdering av vd och styrelse ingår

Exempel på innehåll i tema information

 • Hantering och dokumentation av insiderinformation, MAR
 • Finansiell rapportering
 • IR-webben
 • Informationsgivning enligt svensk kod för bolagsstyrning
 • Rapportering till Finansinspektion för personer i ledande ställning MAR
 • Förteckning personer i ledande ställning MAR
 • Pressmeddelandemallar

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41