För Vd i noterat bolag

Det här är tjänsten för dig som har ambitionen att utveckla styrelsens och ledningens agenda i ett noterat bolag. Här har vi samlat allt du behöver för att planera och genomföra årscykeln för ledning och styrelsen.

Detta är en prenumerationstjänst med en månads uppsägningstid, pris per månad.

1 250 kr

Ex moms

För ett bolag  – en användare

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång med ledningens och styrelsens strategiska planering, riskhantering, finansiell rapportering, informationsgivning, hantering av insiderinformation och IR. 

Årshjulet för Vd och styrelse 

Vår digitala rådgivning har kapitalmarknadens perspektiv och arbetar igenom årshjulet för ledning och styrelse, uppdaterar affärsplanen, riskkartan, policies, riktlinjer, styrning och kontroll. Fokus ligger på affärsplanering, riskhantering och rapportering till styrelse. Vi hjälper dig sätt strategiska frågor på styrelsens agenda och rapportera risk. 

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

För Vd i noterat bolag är utvecklad för ledning och styrelse med ambition att löpande utveckla bolaget och organisationen för att växa och bli framgångsrika i kapitalmarknaden. Prenumerationen innehåller allt du behöver för att arbeta aktivt och strategiskt med affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning, MAR.

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans. Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden!

Exempel på innehåll i tema strategi

 • Ledningens och styrelsens årshjul
 • Affärsplan
 • Prioritering av aktiviteter på kort och lång sikt
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • “Equity Story” – investerarpresentation
 • Vd-rapport till styrelsen

Exempel på innehåll i tema risk

 • Riskfaktorer
 • Riskrapport
 • Dokumentation styrelsen
 • Policies och riktlinjer
 • Successionsplanering 
 • Utvärdering av vd och styrelse ingår

Exempel på innehåll i tema information

 • Hantering och dokumentation av insiderinformation, MAR
 • Finansiell rapportering
 • IR-webben
 • Informationsgivning enligt svensk kod för bolagsstyrning
 • Rapportering till Finansinspektion för personer i ledande ställning MAR
 • Förteckning personer i ledande ställning MAR
 • Pressmeddelandemallar

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41