Så här börjar ni tillämpa svensk kod för bolagsstyrning!

Det här är ett projekt för styrelser och ledningar som ännu inte tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och som vill komma igång på 100-dagar.

3 750 kr

Ex moms

För ett bolag – obegränsat antal användare

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång och börja tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. 

100-dagars planen

Med BOARDAs digitaltjänst får du verktygslådan för att genomföra en 100-dagars plan för att steg för steg implementera svensk kod för bolagsstyrning. 

Personlig strukturerad och tillgänglig 24/7

Tjänsten är utvecklad  för ledning och styrelse med ambition att under 100-dagar börja tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Det här är ett projekt för Vd, Cfo/IR och styrelsen. 

Kunddriven utveckling och löpande uppdatering

Vi arbetar med kunddriven utveckling vilket innebär att du har möjlighet att påverka innehåll och leverans.  Vårt motto är att enkelt är bra och att det är bättre att få “jobbet” gjort än att fastna i stora projekt. Vi försöker förenkla och förbättra för mindre bolag och tillväxtbolag. 

BOARDA hjälper dig att få jobbet gjort i ledning och styrelse.  BOARDA hjälper dig att bli framgångsrik i kapitalmarknaden! Ditt bolag får en effektivare process när det är dags för finansiella och legala rådgivare exempelvis vid kapitalanskaffning eller notering.

Här är exempel på innehåll:

 • Genomgång svensk kod för bolagsstyrning
 • Ägare
 • Valberedning
 • Styrelse
 • Intern kontroll och styrning
 • Policies och riktlinjer
 • Informationsgivning
 • Bolagsstyrningsrapport
 • Hållbarhetsrapport
 • Information på IR-webben

Här på BOARDA.se hittar du våra paketlösningar för ledningar och styrelser i noterade bolag eller bolag som vill utveckla arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Vi levererar direkt och fakturerar på fredagar med 15 dagars betalning.

Prenumerationer

Paketlösningar med prenumeration innehåller löpande utveckling, uppdatering och nya avsnitt. Tjänsten är uppbyggd utifrån ledningens och styrelsens årshjul. Du kan vara med och  påverka innehållet i tjänsten.

Projekt

Paketlösningar för projekt är till för att hjälpa dig som snabbt vill  komma igång och genomföra ett projekt ex. affärsplan, policies och riktlinjer eller om du är ny i din roll och snabbt vill komma igång med ditt uppdrag.

Skräddarsydda lösningar 

 • Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett projekt eller om du vill bli partner med BOARDA. Vi har partnerskap med bl.a.
 • Spotlight Stock Market – BOARDA driver och utvecklar Spotlight Academy med bl.a. certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter
 • SSE Business Lab – Start-up och tillväxtbolag använder vår digitaltjänst för privata bolag. 

BOARDA | ROPA MANAGEMENT
Office |
Åsögatan 166 | floor 5
116 32 Stockholm | Sweden

Mail |  hej@boarda.se

Cell | +46 70 747 27 41