För Vd i noterat bolag

Det här är paketlösningen som hjälper dig att snabbt komma igång med ledningens och styrelsens strategiska planering, riskhantering, finansiell rapportering, informationsgivning, hantering av insiderinformation och IR.