Så här börjar du tillämpa svensk kod för bolagsstyrning!

Det här är ett projekt för styrelser och ledningar som ännu inte tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och som vill komma igång på 100-dagar.