Beställ vd och styrelseutvärdering

Elektronisk enkät för vd och styrelseutvärdering ingår i din BOARDAtjänst. Se tema RISK och avsnitt styrelseutvärdering.  Vi behöver e-postadresser för att kunna administrera enkäten. Resultatet levereras till styrelseordförande.