Så mycket enklare på börsen!

Kvalificerad rådgivning ONLINE för arbetet i ledning och styrelse –  strategisk planering, finansiell information, insiderinformation, MAR, obligatorisk information, investerarrelationer och bolagsstyrning. | Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

| fler än 100 avsnitt ON-DEMAND för VD, CFO, IR och STYRELSE

FÖR LEDNING OCH STYRELSE I NOTERADE BOLAG

Här finns allt du behöver för att få “jobbet” gjort. Löpande vägledning och kvalificerad rådgivning.

Fler än 100 avsnitt on-demand och support ingår.

LÄS MER HÄR

FÖR INVESTOR RELATIONS I NOTERADE BOLAG

Det här är som en IR funktion på deltid och digitalt. Löpande vägledning och kvalificerad rådgivning.

Fler än 80 avsnitt on-demand och support ingår.

LÄS MER HÄR

FÖR ONOTERADE BOLAG MED AMBITION ATT TA NÄSTA STEG

Det här är tjänsten för onoterade bolag med ambition. Löpande vägledning och kvalificerad rådgivning.

Fler än 70 avsnitt on-demand och support ingår.

LÄS MER HÄR
ACCESS TILL WEBINAR
KLICKA HÄR!
Personlig, strukturerad och tillgänglig 24/7

Fokus ligger på att utveckla och genomföra agendan för styrelsen och ledningen; strategi, affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning.

Kapitalmarknaden | Strategi, risk och informationsgivning

BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. Online rådgivningen på BOARDA.se kommer från ROPAs traditionella rådgivning

Kundnära utveckling | Var med och styr innehåll

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerar relationer.

NÄSTAN SOM ATT HA EN EGEN COACH OCH IR FUNKTION

VÅGA PROVA

Coaching tips och uppdateringar varje månad!