Det här är BOARDA

Höstens release går live och vi har mer än 80 avsnitt uppe, “hands-on” för vd, cfo och styrelse Digital rådgivning som har med kapitalmarknadens perspektiv på affärsplanering, strategi, risk, bolagsstyrning, investerarrelationer och informationsgivning.