FÖR LEDNING OCH STYRELSE I NOTERADE BOLAG


Fler än 100 avsnitt | Vägledning via video med nedladdningsbara checklistor och mallar. I tjänsten ingår strategisk planering, insiderinformation MAR, informationsgivning, finansiell rapportering, speciella situationer, investerarrelationer, affärsplan och mål, förberedelse transaktion, riskhantering, bolagsstyrning, hållbarhet, policies och riktlinjer mm. I vår signaturtjänst ingår också vd- och styrelseutvärdering samt årlig certifiering av ledning och styrelse.

  • TESTA TVÅ VECKOR
  • 2 500 kronor i arvode per månad exklusive moms för TRE ANVÄNDARE
  • Om du är NÖJD kommer första fakturan EFTER TESTPERIOD