Här registrerar Du dig för utbildning i visselblåsning och rapporteringskanal


Den här utbildningen är till för alla medarbetare, konsulter, inhyrd personal hos företag som använder ROPA & BOARDAs rapporteringskanal för visselblåsning. Utbildningen är korta video och det kommer att ta cirka 15 minuter.